top of page

Segapim

מערה 1

קוארדינטות: 141491/121211

תאור הפתח: חציבה ריבועית עם התחלה של מדרגות לטרסה קטנה. מצד שמאל ישנו פיר מתחת לקשת. ממול פתח לפעמון ומימין פיר מתחת לקשת.

פיר זה הוא חלק מ-4 פירים שיורדים לאותה מערכת.

המערה מורכבת משני חדרים: חדר A וחדר B

חדר A – ירידה בפיר ריבועי, יש סימני כוכי טיפוס על הקיר שבו ירדנו. משני צדדיו נמצאים שני הפירים הנוספים. החדר בצורת פעמון אליפטי ברוחב של כ-11 מטר.

חדר B – חדר בצורת פעמון ברוחב של כ- 12 מטר. ישנו פתח גדול למעלה. ישנם חציבות קולומבריום בצדי המערה, יש התחברות לפעמון מלבני נוסף שבו על הקיר המזרחי יש פס של קולומבריום יחד עם פעמון נוסף מדרום. בחדר יש עטלפים.

_1_1
_1_1
press to zoom
_1_10
_1_10
press to zoom
_1_11
_1_11
press to zoom
_1_12
_1_12
press to zoom
_1_13
_1_13
press to zoom
_1_15
_1_15
press to zoom
_1_14
_1_14
press to zoom
_1_16
_1_16
press to zoom
_1_17
_1_17
press to zoom
_1_18
_1_18
press to zoom
_1_2
_1_2
press to zoom
_1_19
_1_19
press to zoom
_1_21
_1_21
press to zoom
_1_20
_1_20
press to zoom
_1_22
_1_22
press to zoom
_1_3
_1_3
press to zoom
_1_5
_1_5
press to zoom
_1_4
_1_4
press to zoom
_1_6
_1_6
press to zoom
_1_7
_1_7
press to zoom
_1_8
_1_8
press to zoom
_1_9
_1_9
press to zoom
_1_תרשים_סכמטי_א
_1_תרשים_סכמטי_א
press to zoom
_1_תרשים_סכמטי_ב
_1_תרשים_סכמטי_ב
press to zoom

מערה 2

קוארדינטות: 141517/121195

תאור הפתח: הפתח נמצא ליד חומת אבן בערך 20 מטר לכיוון דרום מזרח ממערה מס' 1, חציבה עגולה בסלע, ירידה של 2 מטר חצוב ואז מתחיל הפעמון. 

תאור המערה: לאחר 5 מטר ישנו פתח שמוביל לחדר קבורה עם 7 כוכים שמהם 3 חסומים.

_2_1
_2_1
press to zoom
_2_2
_2_2
press to zoom
_2_4
_2_4
press to zoom
_2_3
_2_3
press to zoom
_2_חדר_קבורה_באמצע_הירידה_א
_2_חדר_קבורה_באמצע_הירידה_א
press to zoom
_2_חדר_קבורה_באמצע_הירידה_ב
_2_חדר_קבורה_באמצע_הירידה_ב
press to zoom
_2_תרשים_סכמטי_של_חדר_הקבורה
_2_תרשים_סכמטי_של_חדר_הקבורה
press to zoom

מערה 3

קוארדינטות: 141527/121197

תאור הפתח: פתח עגול גדול בקוטר כ-2 מטר מתחת לעץ אורן. זהו אחד הפתחים של מערת סגפים.

_3_1

מערה 4

קוארדינטות: 141539/121216

תאור הפתח: 2 פעמונים שקרסו, פתח חצוב צמוד לקריסה, עץ תאנה גדול צומח מהפתח. 

תאור המערה: באחד מהפעמונים שקרסו יש קולומבריום, ויש חיבור לפעמון שלישי.

_4_1
_4_2

מערה 5

קוארדינטות: 141531/121242

תאור הפתח: מערת פעמון קרוס עם עץ תאנה שצומח מהפתח. הפתח מורכב משתי פעמונים שקרסו.

תאור המערה: מצד מערב יש חדר עם פעמון נוסף

_5_1

מערה 6

קוארדינטות: 141559/121226

פתח המערה: הפתח נמצא בחצר גדולה, בכיוון דרום מערב. ממזרח יש פתח קטן.

תאור המערה: בחדר המרכזי ישנו קולומבריום, יש מעבר לפעמון נוסף ללא ממצאים מעניינים.

_5_1

מערה 7

קוארדינטות: 141564/121244

תאור הפתח: פתח מכוסה ברשת

תאור המערה: מערת פעמון ללא ממצאים מעניינים

_5_1

מערה 8

קוארדיננטות: 141588/121231

תאור הפתח: פתח בכיוון מערב, מערת פעמון קטנה ממוטטת מתחת לקשת

_5_1

מערה 9 

קוארדינטות: 141517/121084

תאור הפתח: מערת קבורה ליד עץ חרוב

תאור המערה: מערת קבורה עם 8 כוכים גדולים, כאשר יש 2 מקומות קבורה בכל כוך.

ליד נמצא פתח ריבועי חצוב וגדול אשר התמוטטה עליו אבן וחסמה אותו.

_5_1

מערה 10

קוארדינטות: 141502/121103

מערת פעמון עם קולומבריום בפנים. בקיר הצפון מזרחי ישנה מחילה באורך של כ-10-12 מטר, חסומה בסופה על ידי מפולת.

_5_1

מערה 11

קוארדינטות: 141544/121133

תאור הפתח: בפתח המערה יש חבית, ישנו עץ תאנה בכניסה.

תאור המערה: מערת קולומבריום, באמצע המערה יש שני עמודים עם קשת ביניהם.

_5_1

 

לסיום: פסיפס בקוארדינטות: 141704/121182

bottom of page